ٹڪښٺ سڼگيڹ‍

گاهی نه گریه آرامت میکند و نـه خنـده نــه فریـاد آرامـت میکند و نــه سکــوت آنجـاست کـه رو بـه آسمان میکنی و میگویی خدایــا تنهــاتـو را دارم تنهایی توعشقه لفـ ــتـ ندهـ با دلتــ ـ کار دارم جهت انتقاد پیشنهاد و آهنگ درخواستی👈👈👈👈👈👇👇 @balochook

دسته بندی: عاشقانه
اعضا
254
بازدید صفحه
20
ارسالی توسط

نظر سنجی (میزان رضایت شما از این شبکه چقدر است)

 
 
 
 
 

ارسال نظر

تصویر امنیتی