گروه تلگرام مهندسی مکانیک

مرجعی برای مشاوره و رفع اشکالات از قبیل درسی و نرم افزاری مهندسی مکانیک تمامی گرایش ها

دسته بندی: آموزشی
اعضا
20
بازدید صفحه
1k
ارسالی توسط