گروه تلگرام سیب زمینی ایران - Iran Potato

گروه تبادل اطلاعات مربوط به خرید و فروش و کاشت تا برداشت سیب زمینی ایران درخواست ها یا ارایه های مرتبط با گروه شامل: سیب زمینی بذری و خوراکی، چاه یا زمین اجاره ای، سم و کود، ماشین حمل، سردخانه

دسته بندی: اقتصادی
اعضا
221
بازدید صفحه
715
ارسالی توسط