گروه مشاوره کسب و کار و کارآفرینی

این گروه با هدف مشاوره جهت ایجاد استارت آپ ها با بازدهی سریع و تسریع وضعیت اقتصادی ایجاد شده است

اعضا
97
بازدید صفحه
1k
ارسالی توسط