گروه تلگرام 🌛moon💜Sun🌞

🎀دوست های گلم خوش اومدید🎀 🍃هدف از برپایی گروه سرگرمی ونشاط درکنار دوستای با معرفت و بامرام🍃 🚫قوانین گروه🚫 ➖+18ممنوع🔞 ➖فحش و دعوا ممنوع⛔️ ➖تبلیغ لینک ممنوع⛔️ https://t.me/joinchat/GeazokQmUDP95D-N71VZUA

دسته بندی: اجتماعی
اعضا
147
بازدید صفحه
551
ارسالی توسط