گروه تلگرام تبادل تجربه مصاحبه های IT

گروه IT_Estekhdam جهت تبادل تجربیات مصاحبه های استخدامی مان است

دسته بندی: استخدام
اعضا
872
بازدید صفحه
381
ارسالی توسط

نظر سنجی (میزان رضایت شما از این شبکه چقدر است)

ارسال نظر

(برای اطلاع از پاسخ دریافتی نظر شما)
تصویر امنیتی