گروه تلگرام مشاوره استقرار BPM and BPMS

👥آموزش "رایگان" مدیریت فرایند ویژه دانشجویان صنایع،مدیریت،کامپیوتر و مدیران و کارشناسان برنامه ریزی،تشکیلات،بهبود و کیفیت صورت میگیرد. ⬅️ وبسایت www.bpmtraining.net ⬅️ کانال تلگرام https://telegram.me/bpmco ⬅️ اینستاگرام https://instagram.com/bpmtraining

برچسب ها:
اعضا
493
بازدید صفحه
411
ارسالی توسط